Scroll Top

LABCONCO FlaskScrubber ve SteamScrubber bulaşık makinaları, cam ve diğer laboratuvar eşyalarının temizliğini sağlamak için eşsiz  özellikler sunar. 

 

 

 

 

 

 

 

    SteamScrubber Bulaşık Makinaları

-SteamScrubber cam ve diğer materyallerden laboratuvar eşyaları; beher,  test tüpleri, petri kapları ve BOİ şişeleri gibi genel laboratuvar malzemelerini yıkamak için tasarlanmıştır. 

-Üst ve alt açık raflar çeşitli isteğe bağlı olarak aksesuarlarla çeşitlendirilebilir.

   

 

FlaskScrubber Bulaşık Makinaları

-Volümetrik şişeler ve erlenler gibi dar boyunlu cam eşyalar için tasarlanmıştır. 

-36 enjeksiyonlu rafı, laboratuvar malzemelerinin içini ve dışını temizlemek, durulamak ve kurulamak için tasarlanmıştır.

-Pipetleri, BOİ şişelerini, petri kaplarını, kültür tüplerini, ve diğer eşyaları yıkamak için isteğe bağlı özel adaptörler mevcuttur.

    

 

FlaskScrubber Vantage Bulaşık       Makinaları

-Kontaminasyona duyarlı araştırmalar için Üstün özelliklere sahip volümetrik ve erlenmeyer gibi dar boyunlu cam eşyalar için tasarlanmıştır. 

-36 enjeksiyonlu rafı, laboratuvar malzemelerinin içini ve dışını temizlemek, durulamak ve kurulamak için tasarlanmıştır.

-Entegre iletkenlik ölçer sürekli olarak temizliğin kalitesini ölçümler. 

-HEPA filtre sayesinde kurutma işleminin kontamine olmasını engeller