Scroll Top

Reagecon; 8000’den fazla ürün ile dünya çapındaki en geniş fiziksel-kimyasal standart ve referans çözelti yelpazesine sahip alanında en büyük üreticidir.  

Ürün Portföyü;

  • ICP, AAS, İyon ve Alev Photometresi Standartları
  • İlekenlik, Ph, KOİ, BUlanıklık Standartları
  • Pestisit, VOC, PAH ve Diğer Organik Standartlar
  • Farmakope Standartları (EP,USP,JP,BP) ve Diğer Farmakope Uyumlu Çözeltiler
  • Dansite, Ozmolarite, Viskozite, Refraktif İndeks Standartları
  • FAktörlü Hazır Çözeltiler ve Diğer Titrasyon Standartları
  • TOC ve İnorganik Karbon Standartları
  • Genel Laboratuvar Reaktif ve Standartları